ÜYELİK SÖZLEŞMESİ
 
1. TARAFLAR
 
İşbu Üyelik Sözleşmesi (“Sözleşme”); www.UYGUNFİYATLİSİ.com ve mobil cihaz uygulamalarının sahibi olan ve
 KONYA KARATAY adresinde bulunan UYGUNFİYATLİSİ  ( “UYGUNFİYATLİSİ” )ile; www.UYGUNFİYATLİSİ.com ve mobil uygulamasına (“Platform”) aşağıdaki şartları kabul ederek üye olan web sitesi kullanıcısı veya mobil cihazlara kurulan uygulamalardan üye olan kullanıcı ( “Üye” ) arasında, Üye’nin UYGUNFİYATLİSİ’nın sunduğu Hizmetler’den yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi için akdedilmiştir.
 
UYGUNFİYATLİSİ ve Üye işbu Üyelik Sözleşmesi’nde ayrı ayrı “Taraf” birlikte “Taraflar” olarak anılacaklardır.
 
 
 
2. TANIMLAR
 
Satıcı: Platform üzerinden elektronik ticarete konu mal veya hizmeti satışa sunan ya da satan tüzel kişiyi ifade eder.
 
Alıcı: Platform üzerinden elektronik ticarete konu mal veya hizmeti satın alan ya da satın alma amacıyla hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.
 
Hizmet Sağlayıcı: Elektronik ticaret faaliyetinde bulunan gerçek ya da tüzel kişileri ifade eder.
 
Aracı Hizmet Sağlayıcı: Başkalarına ait iktisadî ve ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret ortamını sağlayan gerçek ya da tüzel kişileri ifade eder.
 
Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası: Üyeler’in Platform üzerinden ilettikleri kişisel verilerin, UYGUNFİYATLİSİ tarafından hangi amaçlarla ve ne şekilde kullanılacağı gibi konular da dahil olmak üzere UYGUNFİYATLİSİ’nın kişisel verilere ve çerez kullanımına ilişkin genel gizlilik politikasını düzenleyen ve wwww.UYGUNFİYATLİSİ.com platformu üzerinden erişilebilecek olan metni ifade eder.
 
Hesabım Sayfası: Üye’nin Platform’da yer alan çeşitli uygulamalardan ve Hizmetler’den yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kişisel verilerini ve uygulama bazında kendisinden talep edilen bilgilerini girdiği, sadece ilgili Üye tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen Üye’ye özel sayfayı ifade eder.
 
Hizmetler: Üyeler’in işbu Üyelik Sözleşmesi içerisinde tanımlı olan iş ve işlemleri gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla UYGUNFİYATLİSİ tarafından ortaya konulan uygulamaları ifade eder.
 
KVKK: 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu ifade eder. Üye: www.UYGUNFİYATLİSİ.com sayfasında yer alan üyelik sözleşmesi, kullanım koşulları ve gizlilik bildirimlerini kabul ederek “Üye” sıfatını kazanan gerçek kişileri ifade eder. Kullanıcı/Ziyaretçi: www.UYGUNFİYATLİSİ.com sayfasını, siteye üye olmaksızın ziyaret eden kişileri ifade eder. Misafir Kullanıcı: www.UYGUNFİYATLİSİ.com sayfasını kullanarak, siteye üye olmadan alışveriş yapan kişileri ifade eder.